Žmonių bendradarbiavimas
Aiškių lūkesčių tiekėjams nustatymas
Norint bendradarbiaujant su tiekėjais pagerinti žmonių gyvenimą, pirma reikia sukurti tinkamą politiką.

Darbas su tiekėjais

Aiškių lūkesčių tiekėjams nustatymas.

Laikantis mūsų Išteklių tiekimo tvarumo standarto (PDF, 20 KB), tiekėjams nustatyti lūkesčiai pagal 3M tiekimo grandinės politikos nuostatas: Aplinkosaugos ir darbų saugos, transportavimo, darbo jėgos/žmogiškųjų išteklių ir tiekiamų medžiagų. Šios politikos nuostatos taikomos renkantis ir bendradarbiaujant su visais tiekėjais, 3M visame pasaulyje tiekiančiais prekes ir paslaugas. Tiekėjus mes atsirenkame pagal tai, kaip jie laikosi šių nuostatų. Aptikus, kad jų nesilaikoma, 3M bandys dirbti su atitinkamu tiekėju, kad pataisytų padėtį. Iš tiekėjo tikimės parengti ištaisomųjų veiksmų planą, kad jo veikla atitiktų reikalavimus. Jei tiekėjas neparengs tokio plano ar jo neįgyvendins, 3M nutrauks su juo verslo santykius.

2000 m. iškėlėme tikslą peržiūrėti bent 80% tiekėjų išlaidų šiose šalyse: Kinijoje, Indijoje, Korėjoje, Malaizijoje, Taivane, Tailande, Brazilijoje, Meksikoje, Rusijoje ir Turkijoje, kad iki 2005 m. užtikrintume 3M aplinkosaugos ir darbų saugos, transportavimo, darbo jėgos/žmogiškųjų išteklių standartų laikymąsi. 2013 m. pasiekėme savo tikslą peržiūrėti 80% mūsų išlaidų šiose šalyse.

 


Naudingosios iškasenos konfliktų zonose

 

  • Vienas iš klausimų, kuriuos apima 3M tiekimo grandinės politika, yra konfliktų zonose gaunamos naudingosios iškasenos. Susirūpinus, kad pajamos iš naudingųjų iškasenų (konkrečiau alavo, tantalo ir aukso) kasybos Kongo Demokratinėje Respublikoje (DRC) buvo naudojamos finansuojant ekstremistinį smurtą šiame regione, 2010 m. JAV finansų reformos įstatyme (angl. Dodd-Frank Financial Reform Law) atsirado reikalavimas, kad JAV į biržos sąrašus įtrauktos bendrovės nustatytų, iš kur gaunami šie mineralai, reikalingi jų gaminamiems ar užsakytiems gaminti produktams.

    3M pagrįstas kilmės šalies tyrimas ir naudingųjų iškasenų konfliktų zonose deramo patikrinimo programa aprašyta 2013 m. 3M SD formoje ir konflikto zonų naudingųjų iškasenų ataskaitoje (angl. Form SD and Conflict Minerals Report), kurią rasite spustelėję šią nuorodą: SEC susisteminimas.

    3M dalyvauja Nekonfliktinio išteklių tiekimo iniciatyvoje (angl. Conflict Free Sourcing Initiative, CFSI) – pramonės šakos iniciatyvoje sukurti lydyklų ir rafinavimo įmonių kontrolės sistemas, atliekant nepriklausomus auditus pagal CFSI nekonfliktinių lydyklų (angl. Conflict Free Smelter, CFS) programą. 3M skatina savo tiekėjus ir kitas dar nedalyvaujančias įmones prisijungti prie CFSI. Aktyvesnis dalyvavimas tiekimo grandinėse sustiprintų bendras pastangas daryti įtaką lydykloms ir rafinavimo įmonėms ir paskatinti jas prisijungti prie CFS programos, kad būtų patvirtintos kaip neturinčios ryšių su DRC konflikto zona. Dalyvaudama CFSI ir CFS programoje, 2014 m. sausį 3M paaukojo CFSI lydyklų fondui, teikiančiam finansinę paramą lydykloms, kuriose pirmą kartą atliekamas auditas pagal CFS programą. Šis fondas skatina lydyklas prisijungti prie CFS programos, kad būtų patvirtintos kaip neturinčios ryšių su DRC konflikto zona.

    Tiekėjams skirta informacija pateikiama šioje nuorodoje: Konflikto zonų naudingosios iškasenos.