Žmonių bendradarbiavimas
Vadovaujamės JTO Pasaulinio susitarimo principais

3M didžiuojasi laikydamasi žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir kovos su korupcija principų.

Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas

JTO Pasaulinis susitarimas (UNGC) – tai strateginės politikos iniciatyva įmonėms, kurios įsipareigoja savo operacijas ir strategijas vykdyti laikydamosi dešimties visuotinai priimtų principų žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse. 2014 m. vasarį 3M pasirašė JTO Pasaulinį susitarimą.

 


 

 • Inge Thulin, generalinis direktorius

  Mūsų pirmininko ir generalinio direktoriaus pranešimas apie mūsų įsipareigojimus

  Džiaugiuosi galėdamas patvirtinti, kad 3M laikosi JTO Pasaulinio susitarimo principų. Nors visada laikėmės svarbiausių UNCG vertybių, didžiuojamės galėdami oficialiai įtvirtinti savo įsipareigojimą laikytis šių principų. Šis įsipareigojimas išreiškia mūsų ketinimą įgyvendinti šiuos principus ir padaryti juos mūsų bendrovės strategijos, kultūros ir kasdienių operacijų dalimi. Taip pat tikimės dalyvauti bendruose projektuose, kurie padėtų siekti Jungtinių Tautų tikslų įgyvendinimo visame pasaulyje.

  Nuoširdžiai jūsų

  Inge G. Thulin
  Tarybos pirmininkas, prezidentas ir generalinis direktorius


Principai

 

 • Žmogaus teisės

  1 principas: įmonės turi laikytis ir gerbti visuotinai pripažintas žmogaus teises ir  
  2 principas: neprisidėti prie žmogaus teisių pažeidimų.

 • Darbo jėga

  3 principas: įmonės turi palaikyti asociacijų laisvę ir pripažinti teisę jungtis į kolektyvinius junginius.
  4 principas: bet kokios formos priverstinio darbo atsisakymas.
  5 principas: efektyvus vaikų darbo panaikinimas.
  6 principas: diskriminacijos dėl užimamų pareigų ir darbo panaikinimas.

 • Aplinkosauga

  7 principas: įmonės privalo imtis prevencinių priemonių aplinkosaugos problemoms spręsti. 
  8 principas: imtis iniciatyvų, skatinančių didesnę aplinkosaugos atsakomybę.
  9 principas: skatinti aplinką saugančių technologijų kūrimą ir platinimą.

 • Kova su korupcija

  10 principas: įmonės privalo kovoti su bet kokios formos korupcija, įskaitant turto prievartavimą ir kyšininkavimą.


3M pranešimas apie progresą

 

 • 3M veikla ir darbai, susiję su 10 JTO Pasaulinio susitarimo principo įgyvendinimu verslo strategijose ir pasaulinėse operacijose, pateikiami mūsų 2014 m. tvarios plėtros ataskaitoje.
  Į ataskaitą įtrauktame JTO pasaulinio susitarimo indekse pateikiama nuoroda į kiekvieną iš 10 principų ir mūsų progresą atitinkamuose ataskaitos skyriuose.