Dykumos kraštovaizdis
Drąsiai sprendžiame pasaulinius iššūkius.

 

Atsisiųsti mūsų tvarios plėtros ataskaitą (PDF, 20 K)

Pasauliniai iššūkiai

3M tvarią plėtrą supranta kaip būdą derinti bendrus pasaulinius poreikius ir mūsų verslo ateities planus. Augant gyventojų skaičiui, ypač besivystančiose šalyse, būtina spręsti tokius iššūkius kaip energijos prieinamumas ir sauga, žaliavų trūkumas, žmonių sveikata ir sauga, švietimas ir profesinis tobulėjimas, siekiant užtikrinti sveiką ir visavertį žmonių gyvenimą.

3M inovacijos kasdien bando spręsti opiausius pasaulio klausimus:
- Žaliavų
- Vandens
- Energijos ir klimato
- Sveikatos ir saugos
- Švietimo ir profesinio tobulėjimo

Mūsų įsipareigojimai ir tikslai atspindi mūsų siekį įveikti šiuos pasaulinius iššūkius. Apie mūsų tikslus ir rezultatus sužinokite čia.

 


Istorijos

 • Mažiau reiškia daugiau.

  3M™ ertmių užpildai, 3M™ Scotch-Weld™ klijai ir lengvi polisulfido hermetikai sumažina orlaivių svorį, taip padidindami našumą, sumažindami sąnaudas ir tausodami aplinką.

  Mažiau reiškia daugiau. Mažiau reiškia daugiau.
 • Kaip mažiau reiškia daugiau aušinant aparatūrą.

  3M™ Novec™ skysčiai naudoja mažiau energijos aparatūrai aušinti (tiksliau – 95%), todėl galite glaudžiau sutalpinti aparatūros komponentus.

  Kaip mažiau reiškia daugiau aušinant aparatūrą. Kaip mažiau reiškia daugiau aušinant aparatūrą.
 • Stebuklingosios mikrosferos.

  Cubitron™ II šlifavimo medžiagos išlieka aštresnės, ilgiau tarnauja ir mažiau įkaista nei įprastos medžiagos.

  Stebuklingosios mikrosferos. Stebuklingosios mikrosferos.
 • Turime šviesesnę idėją.

  Naudokite sidabrinę metalizuotą, oro sąlygoms atsparią polimerinę plėvelę, kurios bendras saulės atspindėjimas esant tiesioginiam apšvietimui yra 94%. Rezultatas: šviesesnės LED lempos Afrikoje.

  Turime šviesesnę idėją. Turime šviesesnę idėją.

Istorijos


 

 • Vaizdas iš apačios į medžius miške

  Žaliavos

  Pasaulyje daugėja gyventojų, jie ilgiau gyvena ir daugiau vartoja. Senkant mūsų gamtos ištekliams ir žaliavoms, atsiranda poreikis nuo pigių perdirbamų medžiagų pereiti prie atsinaujinančių produktų. Įmonės, kurios sprendžia šį klausimą, ne tik padeda planetai, bet ir įgyja rinkoje konkurencinį pranašumą.

  3M jau ne vieną dešimtmetį bando įveikti šį iššūkį, ir planuoja ir ateityje šioje srityje taikyti įvairias inovacijas: kurti atsinaujinančius senkančių išteklių pakaitalus, iš pagrindų pakeisti perdirbamas medžiagas ir siekti didesnio tvarumo.

 • Pakrantė

  Vanduo

  Žmonės jį geria, naudoja ūkiuose ir produktams gaminti. Todėl vandens naudojimo mažinimas ir kokybės gerinimas yra svarbūs veiksniai rūpinantis aplinkosauga.

  Vanduo yra vertingiausias gamtos išteklis. Nors jo atrodo daug, tačiau gėlas vanduo sudaro tik 2,5 proc. visų pasaulio vandens išteklių. Didžioji dalis gėlo vandens naudojama drėkinimo tikslais, tačiau beveik 30 proc. vandens suvartojama namuose ir pramonėje. Dėl senstančios infrastruktūros ir didėjančio poreikio švarus ir prieinamas vanduo labai svarbus 3M ir mūsų klientams.

  Kai kurie mūsų klientai susiduria su sunkumais norėdami gauti ar tiekti švarų ir prieinamą vandenį. Kurdami technologijas, kurios padidina vandens naudojimo efektyvumą ir pagerina jo kokybę, galime padėti jiems išspręsti šią problemą.

 • Vėjo jėgainės

  Energija ir klimatas

  Patikimas energijos tiekimas yra labai svarbus visoms įmonėms ir bendruomenėms. Energijos naudojimo ir klimato kaitos srityse reikalingi sistemingi pokyčiai ir mes esame pasirengę tai padaryti.

  Nuo oro taršos iki iškastinio kuro – 3M energijos poreikio ir klimato kaitos problemas sprendžia proaktyviai ir noriai bendradarbiauja. Efektyvaus energijos išteklių naudojimo ir klimato kaitos klausimai yra sudėtingi ir glaudžiai tarpusavyje susiję. 3M siekiame perprasti šias sąsajas ir ieškome sprendimų, kurie skatintų energijos saugojimą, švarios energetikos infrastruktūros kūrimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimo mažinimą. Jau dabar turime daug produktų ir technologijų, kurios sumažina neigiamą energijos naudojimo poveikį, didina efektyvumą ir sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Mūsų tikslas – ir toliau kurti ir įgyvendinti visuotinius sprendimus, siekiant didžiausio ilgalaikio poveikio.

 • Gydytojo kabinetas

  Sveikata ir sauga

  Sveikatos ir saugos klausimai yra aktualūs dirbant bet kokį darbą visame pasaulyje. Dėl apsinuodijimo maistu ir nešvaraus vandens sukeltų ligų kasmet visame pasaulyje miršta 3 mln. žmonių. Ir maždaug vienas iš 20 ligoninėje gydomų pacientų žemo ir vidutinio pragyvenimo lygio šalyse pasigauna infekciją gydymo įstaigoje.

  Vyriausybės, korporacijos ir vartotojai visame pasaulyje jaučia saugos, sveikatos priežiūros ir maisto apsaugos sprendimų poreikį. Siekiant spręsti žmonių sveikatos ir saugos darbo vietoje klausimus, svarbiausias veiksniais tampa sumanios inovacijos, technologijos, švietimas ir bendradarbiavimas.

  3M jau ne vieną dešimtmetį turi verslo padalinius, kuriančius sveikatos, apsaugos ir saugos produktus bei paslaugas. Šio įsipareigojimo bendrovė laikosi ir savo veikloje.

 • Robotų kūrimas

  Švietimas ir profesinis tobulėjimas

  Prognozuojama, kad pasaulinis nedarbo lygis, ypač jaunimo, 2017 m. išliks nepakitęs. Šiuolaikinė darbo rinka suteikia mažiau galimybių, o dauguma siūlomų darbų jauniems ir neseniai mokslus pabaigusiems žmonėms yra per daug specializuoti. Būdama technologijų bendrove, 3M supranta gerai paruoštų mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos studentų svarbą – mums reikia jaunų protų, kurie pradėtų dirbti specializuotą darbą ir padėtų mūsų bendrovei spręsti būsimus iššūkius.


Aktualios temos

 • Yra daug su šiais pasauliniais iššūkiais susijusių sričių, kuriose mes sugriežtinome strategijas, politiką ir procesus. Sužinokite apie mūsų bendradarbiavimą su tiekėjais, kaip taikydami mūsų tiekimo grandinės strategiją sprendžiame su naudingosiomis iškasenomis konflikto zonose susijusias problemas. Taip pat skaitykite apie mūsų vykdomą Tvarios miškininkystės įsipareigojimą.