Pirkite autentiškus 3M Odontologinius produktus

Jokių pilkų atspalvių

Prisijunkite prie veiksmų su pilkąja rinka, apsaugokite savo pacientus.

Prisijunkite prie 3M, kad apsaugotumėte pacientus ir odontologijos įstaigas nuo pilkosios rinkos ir padirbtų odontologinių produktų.

Žinokite apie pilkąją rinką ir padirbinėjimo pavojus, imkitės veiksmų rizikai išvengti.

Pilkosios rinkos ir padirbti odontologiniai produktai yra rimta pasaulinė problema, kuriai ilgą laiką buvo neskiriama reikiamo dėmesio. 3M labai rimtai vertina pacientų saugą ir mano, kad mūsų pareiga – apsaugoti pacientus nuo pilkosios rinkos ir padirbtų gaminių pavojų. 

Rasti 3M Odontologijos įgaliotąjį platintoją

 

Didelė grėsmė pacientų saugai

 • Pilkoji rinka yra didelė grėsmė pacientų saugai

  Pilkoji rinka yra didelė grėsmė pacientų saugai

  Pilkoji rinka išaugo dėl interneto ir internetinių parduotuvių, per kurias neįgalioti produktai gali lengvai patekti į rinką be jokių patikrinimų.

  Šiuos produktus gali būti sunku atskirti nuo autentiškų produktų, kyla pagunda juos įsigyti dėl dažnai mažesnės kainos, palyginti su produktais, parduodamais per saugią tiekimo grandinę. Kita vertus, juos naudojant kyla didelis pavojus. Kiekvienas pilkosios rinkos produktas didina produkto nesėkmės riziką dėl netinkamo laikymo, tiekimo ar netikrų galiojimo datų, be to, kyla pavojus naudoti prastesnės kokybės padirbtą produktą.


3M įsipareigojimas užtikrinti pacientų saugą

 • 3M visiškai netoleruoja jokios veiklos, keliančios pavojų pacientams ir odontologijos įstaigoms.

  3M visiškai netoleruoja jokios veiklos, keliančios pavojų pacientams ir odontologijos įstaigoms

  Ėmėmės visokeriopų priemonių pilkosios rinkos ir padirbinėjimo pavojams išvengti ir savo klientams apsaugoti, įskaitant:
   

  • Saugią tiekimo grandinę (įgaliotuosius platinimo kanalus) mūsų produktams parduoti ir tiekti, kad odontologijos specialistai būtų garantuoti, jog gauna autentiškas medžiagas ir aukščiausios kokybės produktus.
  • Aktyvų neįgaliotų pardavimų stebėjimą ir savo intelektinės nuosavybės teisių gynimą teisiniais ir reguliavimo veiksmais neįgaliotiems platintojams atgrasinti.
  • Bendradarbiavimą su odontologijos pramone ir bendruomene, kad platintume žinias apie pilkosios rinkos ir padirbinėjimo pavojus.

Galite apsisaugoti pats ir apsaugoti savo pacientus

 • Gamintojai, platintojai ir odontologijos specialistai yra atsakingi už mūsų pramonės sąžiningumo ir paciento saugos užtikrinimą.

  Gamintojai, platintojai ir odontologijos specialistai yra atsakingi už mūsų pramonės sąžiningumo ir paciento saugos užtikrinimą.

  Gamintojai, platintojai ir odontologijos specialistai yra atsakingi už mūsų pramonės sąžiningumo ir paciento saugos užtikrinimą.

  Odontologijos specialistai gali apsaugoti savo klinikas nuo pilkosios rinkos ir padirbtų produktų. Tai labai paprasta - pirkite produktus tik iš 3M įgaliotųjų platintojų ir venkite 3M nepatvirtintų platintojų. Su Dr. Gordon Christensen sužinokite daugiau, kaip apsaugoti save ir savo pacientus.

  3M ir Patterson Dental visos odontologijos pramonės vardu siekia skatinti tiekimo grandinės vientisumą kaip pramonės standartą.