3M Lietuvoje

3M internetinė privatumo politika

3M pasaulinė internetinė privatumo politika

 

 

 • 3M gerbia jūsų teisę į privatumą. Šioje politikoje apibendrinama, kokią asmens identifikavimo informaciją galime rinkti ir kaip galime ją naudoti. Be to, šioje politikoje apibūdinamos kitos svarbios su privatumu susijusios temos.
 • 3M pasaulinė internetinė privatumo politika

  Vadovaudamasi politika 3M privalo laikytis visų galiojančių privatumo ir duomenų apsaugos įstatymų. Šis įsipareigojimas atspindi, kaip stengiamės pelnyti ir išlaikyti darbuotojų, klientų, verslo partnerių ir kitų su mumis savo asmeninę informaciją bendrinančių žmonių pasitikėjimą.

  Šioje Pasaulinėje internetinėje privatumo politikoje (šioje „Politikoje“) aprašoma, kaip 3M saugo jūsų privatumą, kai renkame jūsų asmeninę informaciją 3M svetainėse. Šioje politikoje vartojamas terminas „asmeninė informacija“ nurodo jus asmeniškai identifikuojančią informaciją, vieną pačią ar kartu su kita mums pasiekiama informacija.

  Apskritai ši politika taikoma visoms 3M ar jos vardu ir jos verslo subjektų visame pasaulyje valdomoms svetainėms (kiekviena jų yra „3M svetainė“).

 • Svetainės privatumo pareiškimai

  Nors ši politika taikoma visoms bendrai 3M svetainėms, kiekvienos 3M svetainės paskirtis ir funkcijos skiriasi. Jei atsižvelgiant į konkrečią 3M svetainę reikia atskleisti papildomos ar kitokios informacijos, šią atskleidžiamą informaciją pateikiame atskiroje svetainėje ar jos privatumo pranešime („Svetainės privatumo pranešimas“), paskelbtame toje svetainėje. Kiekvienas atskiras informacijos atskleidimas ar svetainės privatumo pranešimas papildo šią politiką, bet taikomas tik tai 3M svetainei, kurioje jis paskelbtas.
 • Asmeninės informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo apribojimai

  Tiek, kiek reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, 3M rinkdama asmeninę informaciją 3M svetainėje įsipareigoja:

  • laiku pateikti atitinkamą pranešimą jums apie savo duomenų naudojimo praktiką;

  • rinkti, naudoti, atskleisti ir perduoti jūsų asmeninę informaciją tik gavusi jūsų sutikimą, kuris gali būti aiškiai pateiktas arba numanomas, atsižvelgiant į asmeninės informacijos slaptumą, teisinius reikalavimus ir kitus veiksnius;

  • rinkti jūsų asmeninę informaciją tik konkrečiais ribotais tikslais. Renkama informacija turi būti susijusi, adekvati ir konkreti, atsižvelgiant į jos rinkimo tikslus;

  • apdoroti jūsų asmeninę informaciją atsižvelgdama į tikslus, kuriais ji iš pradžių buvo renkama ar kuriais naudoti gautas jūsų sutikimas;

  • imtis komerciškai pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, jog jūsų informacija patikima, atsižvelgiant į numatomą naudojimą, tiksli, išsami ir, jei reikia, atnaujinta;

  • nenaudoti jūsų asmeninės informacijos tiesioginės rinkodaros tikslais, nesuteikdama jums galimybės to „atsisakyti“, ir

  • imtis atitinkamų priemonių pagal sutartį ar kitais būdais, kad suteiktų atitinkamą trečiajai šaliai atskleidžiamos ar į kitą šalį perduodamos, įskaitant perdavimą 3M įmonėje, asmeninės informacijos apsaugą.

 • 3M svetainėse renkama informacija ir jos naudojimo būdai

  Jums pasiekiant ir naudojant 3M svetainę, informaciją apie jus galime rinkti 3 būdais:

  1. Jūsų žiniatinklio naršyklės mums siunčiama informacija

  3M renka informaciją, kurią mums automatiškai siunčia jūsų žiniatinklio naršyklės. Įprastai ši informacija apima jūsų interneto paslaugų teikėjo IP adresą, operacinės sistemos pavadinimą (pvz., Macintosh® arba Windows®) ir jūsų naršyklės pavadinimą bei versiją (pvz., Internet Explorer® arba Netscape®). Kokia informacija gaunama, nustatoma atsižvelgiant į jūsų žiniatinklio naršyklės nustatymus. Jei norite sužinoti, kokią informaciją naršyklė siunčia arba kaip pakeisti nustatymus, patikrinkite naršyklę.

  Pagal naršyklės pateikiamą informaciją negalima jūsų asmeniškai identifikuoti. Šią informaciją naudojame statistikai kurti, kad galėtume tobulinti svetaines ir padaryti jas geriau suderinamas su prisijungusių lankytojų naudojamomis technologijomis.

  2. Jūsų kompiuteryje įdedant slapuką renkama informacija

  3M gali gauti informacijos apie jus įdiegdama žymą jūsų kompiuterio standžiajame diske. Ši žyma vadinama slapuku.

  Visose 3M svetainėse naudojami sesijų slapukai. Seanso slapukas naudojamas jūsų kompiuteriui žymėti kompiuterio sugeneruotu unikaliu identifikatoriumi, kai lankotės svetainėje. Pagal seanso slapuką negalima jūsų asmeniškai identifikuoti; be to, jis nebegalioja uždarius naršyklę. Seansų slapukus naudojame statistinei informacijai apie tai, kaip lankytojai naudoja mūsų svetaines, rinkti, pvz., kuriuose puslapiuose jie lankosi, kurias nuorodas naudoja ir kiek laiko praleidžia kiekviename puslapyje. Šią informaciją (kuri vadinama paspaudimų srauto duomenimis) analizuojame statistiškai, kad geriau suprastume lankytojų pomėgius ir poreikius ir galėtume patobulinti svetainių turinį bei funkcijas.

  Kai kuriose 3M svetainėse taip pat naudojami ilgalaikiai slapukai. Šių slapukų galiojimas nesibaigia uždarius naršyklę; jie lieka kompiuteryje, kol juos ištrinate. Priskirdami jūsų kompiuteriui unikalų identifikatorių galime kurti jūsų ankstesnių pasirinkimo variantų ir nuostatų duomenų bazę ir esant tokioms situacijoms, kai vėl reikia rinkti šiuos pasirinkimo variantus ar nuostatas, jie gali būti pateikti mums automatiškai, taupant jūsų laiką ir pastangas. Pvz., jei ką nors įsigiję nusprendžiate vėl pirkti, jūsų pristatymo adresas jau yra išsaugotas ir jį reikia tik patvirtinti. Jei 3M svetainėje naudojami ilgalaikiai slapukai, pranešime jums toje svetainėje paskelbtame privatumo pranešime.

  Jei nenorite gauti slapukų, galite nustatyti naršyklę atmesti slapukus arba įspėti jus, kai slapukas įdedamas kompiuteryje. Nors lankantis 3M svetainėje nėra būtina priimti slapukus, jei naršyklė atmes slapukus, gali būti, kad galėsite naudoti ne visas svetainės funkcijas.

  3. Informacija, kurią teikiate žinodami ir savo noru

  3M renka informaciją, kurią žinodami ir savo noru pateikiate naudodami 3M svetainę, pvz., informaciją, kurią pateikiate prisiregistruodami gauti pranešimus el. paštu, kai atsakote į apklausos klausimus arba užduodate mums klausimą ar el. paštu siunčiate atsiliepimą. Daugeliu atvejų tai yra asmeninė informacija.

  Šią informaciją 3M naudoja tais tikslais, kuriais ją pateikiate. Pvz., jei pateikiate el. pašto adresą, prisiregistruodami gauti pranešimus el. paštu, jūsų el. pašto adresą naudojame pranešimams, kurių prašėte, siųsti el. paštu.

  Be to, 3M svetainėse renkamą informaciją galime naudoti įvairiais verslo tikslais, pvz., aptarnaudami klientus, saugodamiesi nuo apgaulės, atlikdami rinkos tyrimus, tobulindami produktus ir paslaugas bei teikdami jums ir jūsų įmonei informaciją ir pasiūlymus, kurie, mūsų manymu, gali būti jums naudingiausi. Taip pat galime pašalinti visą asmenį identifikuojančią informaciją ir likusią informaciją naudoti istorijos, statistikos ar mokslo tikslais.

  Daugelyje 3M svetainių galima pasirinkti, ar leisti naudoti asmeninę informaciją. Daugeliu atvejų prašome nurodyti savo pasirinkimo variantus tuo metu ir tame puslapyje, kur pateikiate asmeninę informaciją.

 • Asmeninės informacijos bendrinimas

  3M įsipareigoja neparduoti iš savo svetainių surinktos asmeninės informacijos adresatų sąrašų brokeriams be jūsų aiškaus sutikimo.

  3M gali bendrinti jūsų asmeninę informaciją su kitais 3M verslo subjektais. Kai bendriname informaciją, šie kiti 3M verslo subjektai įsipareigoja naudoti jūsų informaciją atsižvelgdami į tikslus, kuriais ji iš pradžių buvo renkama (ar kuriais naudoti suteikėte leidimą), ir tik vadovaudamiesi šia politika, bet kokiais galiojančiais šalies ar svetainės privatumo pranešimais ir visais galiojančiais privatumo bei duomenų apsaugos įstatymais.

  Be to, 3M gali bendrinti jūsų asmeninę informaciją su trečiosiomis šalimis, kurias samdome palaikymo paslaugoms teikti. Šios šalys privalo naudoti asmeninę informaciją, kurią bendriname su jomis, tik paslaugoms vykdyti mūsų vardu ir laikyti jūsų asmeninę informaciją kaip visiškai konfidencialią informaciją.

  Kai kuriais atvejais 3M gali bendrinti jūsų asmeninę informaciją su trečiosiomis šalimis, kurios bendradarbiauja su mumis, teikdamos produktus ir paslaugas mūsų klientams. Kai bendriname informaciją, reikalaujame, kad verslo partneriai su jais bendrinamą asmeninę informaciją naudotų atsižvelgdami į tikslus, kuriais ji iš pradžių buvo renkama (ar kuriais naudoti suteikėte leidimą), ir tik vadovaudamiesi šia politika, bet kokiais galiojančiais šalies ar svetainės privatumo pranešimais ir visais galiojančiais privatumo bei duomenų apsaugos įstatymais.

  Tam tikromis ribotomis aplinkybėmis galime bendrinti ar perduoti asmeninę informaciją nesusijusioms trečiosioms šalims. Pvz., asmeninę informaciją galime perduoti trečiajai šaliai i) jums pateikus užklausą; ii) siekdami laikytis teisinių reikalavimų ar vykdydami teismo įsakymą; iii) jei nagrinėjamas galimas nusikaltimas, pvz., tapatybės vagystė; iv) su 3M ar 3M verslo subjekto pardavimu, įsigijimu, sujungimu, pertvarkymu, likvidavimu ar panaikinimu susijusiomis aplinkybėmis arba v) esant panašioms aplinkybėms. Tokiu atveju imsimės atitinkamų veiksmų, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją.

  Daugelyje 3M svetainių galima pasirinkti, ar leisti atskleisti ir (arba) perduoti asmeninę informaciją. Daugeliu atvejų prašome nurodyti savo pasirinkimo variantus tuo metu ir tame puslapyje, kur pateikiate asmeninę informaciją.

 • Asmeninės informacijos sauga

  Įprastai asmeninė informacija saugoma 3M arba mūsų paslaugų teikėjų prižiūrimose duomenų bazėse. Dauguma šių duomenų bazių saugomos Jungtinėse Amerikos Valstijose esančiuose serveriuose. Jei jūsų asmeninė informacija bus perkelta už šalies ribų, bus pateiktas atitinkamas pranešimas, jei to reikalaujama pagal įstatymus.

  3M naudoja atitinkamas saugos priemones, siekdama užtikrinti jūsų asmeninės informacijos konfidencialumą, saugą ir vientisumą. Pvz., naudojame saugaus sujungimo sluoksnio (SSL) protokolo technologiją perduodami asmeninę informaciją internetu. Nors naudojame saugos priemones asmeninei informacijai apsaugoti, kad nebūtų neteisėtai atskleista, netinkamai naudojama ar pakeista, kaip pasitaiko naudojant visus su internetu susietus kompiuterių tinklus, negalime garantuoti internetu teikiamos informacijos saugos ir neprisiimame atsakomybės už saugos pažeidimus, kurių negalime kontroliuoti.

 • Prieiga prie asmeninės informacijos

  Galite peržiūrėti, taisyti ir atnaujinti asmeninę informaciją, kurią mums pateikiate 3M svetainėje, naudodami konkrečioje 3M svetainėje teikiamus atsiliepimų mechanizmus, spustelėdami šią atsiliepimų nuorodą arba parašydami mums adresu 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

 

 • Asmeninės informacijos saugojimas

  3M svetainėse surinktą asmeninę informaciją 3M saugo, kol ji reikalinga jūsų prašomoms paslaugoms, produktams ir informacijai teikti arba tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

 • Vaikai ir tėvai

  3M svetainės įprastai skirtos naudoti asmenims nuo 13 metų. 3M sąmoningai neprašo ar nerenka asmeninės informacijos iš vaikų arba apie juos savo svetainėse, nebent tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Jei jūsų vaikas pateikė savo asmeninę informaciją ir norite paprašyti ištrinti šią informaciją iš mūsų įrašų, galite tai atlikti naudodami konkrečioje 3M svetainėje teikiamus atsiliepimų mechanizmus, spustelėdami šią atsiliepimų nuorodą arba parašydami mums adresu 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.
 • Su šia politika ar privatumo pareiškimais susiję klausimai

  Jei turite klausimų, susijusių su šia politika ar šalies arba svetainės privatumo pareiškimu arba asmeninės informacijos naudojimu, susisiekite su mumis spustelėdami šią atsiliepimų nuorodą arba parašydami mums adresu 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.
 • Šios politikos ir privatumo pareiškimų pakeitimai

  3M pasilieka teisę bet kada atnaujinti ar keisti šią politiką iš anksto neįspėjusi, paskelbdama patikslintą šios politikos versiją 3M svetainėse. Be to, pasiliekame teisę bet kada atnaujinti ar keisti šalies arba svetainės privatumo pranešimus iš anksto neįspėję, paskelbdami patikslintą privatumo pranešimą veikiančioje 3M svetainėje. Jei pakeisime šią politiką ar bet kokį privatumo pranešimą, pakeitimai bus taikomi tik asmeninei informacijai, kurią surinksime paskelbę patikslintą politiką ar privatumo pranešimą veikiančioje 3M svetainėje.
Sekite mus
Aukščiau išvardyti prekių ženklai priklauso 3M prekių ženklų grupei.