1. Lietuva
 2. Teisinė informacija

3M Lietuvoje

Svarbi teisinė informacija

 

 • Prieš naudodami svetainę atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas. Kad galėtumėte pasiekti ir naudoti svetainę bei jos medžiagą, turite sutikti su visomis šiomis sąlygomis ir jų laikytis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nedelsdami išeikite iš svetainės ir nebenaudokite jokios iš svetainės gautos medžiagos.
 • Gali būti taikomos kitos sąlygos ir perspėjimai

  3M atliekamoms verslo operacijoms ar bet kokioms šioje svetainėje vykdomoms reklaminėms akcijoms taikomos papildomos taisyklės ir nuostatos. Papildomos taisyklės taikomos bet kokioms svetainėje teikiamoms skelbimų lentų paslaugoms, pokalbių kambariams ir kitoms pranešimų ir bendravimo priemonėms. Jokia šiame teisinės informacijos puslapyje pateikta nuostata nepakeis ar nepakoreguos bet kokios šiuo metu galiojančios jūsų ir 3M sudarytos sutarties.

  Nors šios naudojimo sąlygos turi būti taikomos bendrai visam 3m.com pateiktam turiniui, šioje svetainėje gali būti kitų nuosavybės teisės perspėjimų ir naudojimo sąlygų, į kurių nuostatas taip pat reikia atsižvelgti ir jų laikytis, nes jos taikomos konkrečioms šios svetainės dalims, kurioms yra skirtos. Tam tikros šios svetainės dalys skirtos auditorijoms konkrečiose šalyse, kaip nurodyta konkrečių šalių nuorodose svetainės puslapio antraštės informacijoje (pvz., „3M Jungtinės Amerikos Valstijos“, „3M Jungtinė Karalystė“ ar „3M Australija“). Konkrečioms šalims skirtų svetainės puslapių naudojimo sąlygos gali skirtis; jas rasite konkrečiai šaliai skirtoje 3M svetainėje. 3M atnaujindama šį puslapį gali bet kada anuliuoti ar pakeisti bet kokias šiame teisinės informacijos puslapyje nurodytas teises.

 • Kitos intelektinės nuosavybės teisės

  Atminkite, kad bet kokiam svetainės medžiagoje nurodytam produktui, procesui ar technologijai gali būti taikomos kitos 3M saugomos intelektinės nuosavybės teisės ir šiuo dokumentu nesuteikiama jokia licencija. 3M, 3M logotipas, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard ir Thinsulate bei dauguma kitų prekių ženklų pavadinimų šioje svetainėje yra 3M pasauliniai prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Kitų šalių prekių ženklai identifikuojami, jei įmanoma, ir 3M pripažįsta jų teises.
 • JAV Valstybinių institucijų naudotojai

  Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei naudojant, platinant ar atskleidžiant medžiagą taikomi apribojimai, nurodyti DFARS 252.227-7013 c. skyriaus 1. skirsnio ii. skiltyje ir FAR 52.227-19 bei bet kokiuose kituose paskesniuose nuostatuose, kurie gali būti taikomi.
 • Atsakomybės atsisakymas

  ŠIOJE SVETAINĖJE ESANTI INFORMACIJA JUMS PATEIKIAMA „TOKIA, KOKIA YRA“, NAUDOTI TIK VIDINIAIS TIKSLAIS, NESUTEIKIANT JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL INFORMACIJOS TIKSLUMO AR VISAPUSIŠKUMO AR JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT NUMANOMAS KOKYBĖS, GALIMYBĖS PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI AR NEPAŽEIDŽIAMUMO GARANTIJAS. JOKIOMIS SĄLYGOMIS 3M NEBUS ATSAKINGA JOKIAI ŠALIAI UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS AR PASEKMINIUS NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMO AR SUSIJUSIUS SU BET KOKIA INFORMACIJA AR MEDŽIAGA, PASIEKIAMA NAUDOJANT SVETAINĘ AR KITĄ SAITAIS SUSIETĄ SVETAINĘ, ĮSKAITANT (BET TUO NEAPSIRIBOJANT) NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO AR DUOMENŲ PRARADIMO, NET JEI 3M AIŠKIAI PRANEŠAMA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ, JEI TAI LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMUS. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA IŠSKIRTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ IR PAREIŠKIMŲ, TODĖL ANKSČIAU PATEIKTI IŠSKYRIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.

  Šioje svetainėje pateiktoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografinių klaidų; be to, informacija gali būti keičiama, atnaujinama ir ištrinama nepranešus. 3M bet kada gali tobulinti ir (arba) keisti šioje medžiagoje nurodytus produktus ir (arba) programas. 3M nesuteikia jokių garantijų, kad ši svetainė veiks netrikdomai ar be klaidų arba kad gedimai bus pašalinti. 3M negarantuoja, kad ši svetainė suderinama su jūsų kompiuterine įranga arba kad šioje svetainėje ar jos serveryje nėra klaidų ar virusų, kirminų ar Trojos arklių, bei 3M neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius, kurių galite patirti dėl tokio žalingo veikimo.

  Be to, 3M neteikia jokių garantijų dėl bet kokios kitos svetainės, kurią galite pasirinkti pasiekti naudodami šią svetainę. 3M teikiamos tokių svetainių nuorodos pateiktos tik siekiant, kad jums būtų patogiau, ir nereikėtų manyti, kad 3M patvirtina šias svetaines ar jų turinį.

 • Informacijos teikimas 3M

  Bendrąją informaciją rasite privatumo politikoje. 3M nenori šioje svetainėje iš jūsų gauti konfidencialios ar nuosavybės teisių saugomos informacijos, nebent esate sudarę kitą rašytinę sutartį su 3M dėl tokios informacijos bendrinimo. Bet kokia per šią svetainę 3M gaunama informacija, išskyrus asmens identifikavimo informaciją, kuriai taikoma 3M privatumo politika, laikoma NEKONFIDENCIALIA. PERDUODAMI 3M INFORMACIJĄ PER ŠIĄ SVETAINĘ AR KITAIS BŪDAIS, NAUDODAMI ELEKTRONINES PRIEMONES, BE RAŠYTINĖS SUTARTIES SU 3M DĖL TOKIO PATEIKIMO, SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD 3M GALI NAUDOTI INFORMACIJĄ BET KOKIAIS TIKSLAIS NETEIKDAMA JUMS JOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ. Jei norite gauti informacijos, kaip pateikti idėją 3M, spustelėkite nuorodą „Susisiekite su mumis“ ir paprašykite brošiūros „Apie Jūsų idėją“ kopijos.