1. Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) paieškos rezultatai