1. Lietuva
  2. MSDS paieška

Medžiagos saugos duomenų lapo (MSDS) paieška

SDL ieškiklis

Ieškoti rezultatų

Saugos duomenų lapai (SDS) šioje interneto svetainėje gali neatitikti jūsų šalies teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Norėdami gauti SDS kopiją jūsų šalies teisės aktais reikalaujamu formatu, dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę 3M atstovybę arba skambinkite telefonu +370 5 216 0780. Taip pat pateikiame SDS informacija internete kitoms šalims ir vietos kalba.

 

Paieškos patarimai

3M gaminių Saugos duomenų lapai (SDS) suteikiami naudojantiems pavojingas medžiagas.

3M suteikia prieigą prie SDS informacijos su sąlyga, kad ši informacija bus kopijuojama visa be pakeitimų, nebent jei yra gautas išankstinis susitarimas su 3M. Nei kopijos, nei originalo negalima perparduoti ar kitaip platinti, turint tikslą pasipelnyti.

 

Produkto pavadinimas / numeris

Galite įvesti žodžių ir skaičių derinį produkto pavadinimo / numerio laukelyje, pavyzdžiui, produktų pavadinimus ir modelių numerius.

Pavyzdys: stalo valiklis 573 kai ieškote „3M™ Desk and Office Cleaner“ stalo ir biuro valiklio

 

SDS ir 3M ID numerio formatas

Pavyzdys: 10-0157-7 ir 70-0160-6830-9

 

SDS numeriai

Šiuos numerius kartais galima rasti ant gaminio pakuotės.

 

Fragmentai

Ar žinote visą SDS numerį? Įveskite bent du skaičius.

 

SDS klausimai

Skambinkite +370 5 216 0780, jei negalite rasti specifinės SDS informacijos.