Kvėpavimo takų apsauga atliekant remonto po avarijų darbus

 • Kad galėtų visada užtikrinti pakankamą deguonies kiekį gyvybinėms organizmo funkcijoms palaikyti, mūsų kūnas turi reguliariai gauti gryno oro. Ruošiantis dažyti ir dengiant dažus / glaistą / gruntą, kūną veikia potencialiai kenksmingos medžiagos, galinčios pakenkti kvėpavimui ir plaučių funkcijai.

  Kvėpavimas – pati svarbiausia mūsų organizmo funkcija – turi būti apsaugotas nuo

  • Dalelių, pvz., dulkių (P filtras)
  • Garų, lakiųjų organinių junginių / tirpiklių garų (A filtras)
  • Dažų purškimo ne ant dengiamo ploto – A2P2 filtrų derinys

Daleles, pvz., dulkes ar tam tikras skystąsias medžiagas, galima išfiltruoti iš oro naudojant nuo dalelių apsaugančias kaukes. Garai ir dujos filtruojami pasitelkiant aktyvintąją anglį.

Dalelių filtravimo kaukės klasifikuojamos pagal jų absorbcijos gebą ir kokybę. Klasės yra nuo P1 iki P3, kur P3 – aukščiausias apsaugos lygis.

Aktyvintos anglies filtrai taip pat klasifikuojami tokiu būdu, tačiau yra tik 2-A klasės, kur A2 yra aukščiausia klasė.

Tipiškas dažų purslų filtras yra A2P2, nes vienu metu susiduriama ir su dalelėmis, ir su garais.

Atminkite: svarbiausia reguliariai keisti kvėpavimo takų apsaugos priemonių filtrą – perpildytas filtras negali veikti ir jūsų apsaugoti!

Kai dalelių filtrai užsipildo, pro juos tampa sunkiau kvėpuoti. Aktyvintos anglies filtrus geriausia keisti ne rečiau nei kas 40 darbo valandų. Kada šie filtrai užsikemša, jūs nepajusite.

Kiekvienu konkrečiu atveju visada susipažinkite su savo šalies ir dirbtuvių rekomendacijomis – čia pateikiami patarimai yra tik bendro pobūdžio. Taip pat visada vadovaukitės bet kokių kvėpavimo takų apsaugos priemonių instrukcijomis ar nurodymais, kaip naudotis.

 • Trumpiems šlifavimo darbams, kai dulkės nenuodingos.

 • Standartiniams šlifavimo ar suvirinimo darbams (gali būti pridėta apsauga nuo ozono!)

 • Darbams, kurių metu susidaro didelė dulkių koncentracija, taip pat riboto toksiškumo dulkės. Jei abejojate, ką pasirinkti, naudokite visišką apsaugą su išoriškai tiekiamu grynu oru.